AW International Sp. z o.o.

Kontakt

Zasady realizacji zamówień i płatności

Potwierdzenie

Zamówienie jest potwierdzane pisemnie wraz z Fakturą "Pro forma" i podaniem terminu realizacji.

Termin realizacji

Realizacja zamówienia następuje w terminach podanych w Potwierdzeniu, licząc od momentu uznania naszego konta należną sumą. Zamówienie opłacone do godziny 11:00 z zasady jest realizowane w ciągu dwóch dni roboczych, wyłączając produkty, których zapas został wyczerpany i aktualnie są sprowadzane z Niemiec. AW International nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie realizacji spowodowane czynnikami losowymi, jak klęski żywiołowe, awarie środków transportu itp., a w skrajnych przypadkach zastrzegamy możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia.

Koszty przesyłki

Pokrywamy koszty przesyłki, loco adres wskazany w zamówieniu

Rękojmia

Ponosimy pełną odpowiedzialność za bezsprzeczną jakość dostarczonego towaru, a nie za stan podłoża, zastosowanie produktów niezgodnie z Kartami Technicznymi, czy niewłaściwym wykonaniem prac. W przypadku wadliwej dostawy, rękojmie ogranicza się jednakże do prawa żądania uzupełnienia braków, lub - o ile to nie wystarczy, lub nie jest pożądane - żądania dostawy zastępczej.